ДГ Приказен свят
Детска градина в село Николово, област Русе

На вниманието на родителите!

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf и линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

- линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing