ДГ Приказен свят
Детска градина в село Николово, област Русе

Новини

ВАЖНО!!!

Заповед на МЗ

На вниманието на родителите!

  Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната ...